Tarikh    : 16 Mac 2021

Masa     : 9.00ptg-1.00ptg

Tempat  : Pusat Internet Sungai Sireh

Peserta  : Dewasa

Modul    : Kelas Shopee Online

 


Tarikh    :  18 Februari 2021

Masa     : 9.00ptg-1.00ptg

Tempat  : Pusat Internet Sungai Sireh

Peserta  : Petugas Pusat Internet

Modul    : Platfrom google


Tarikh    : 3 Mac 2021

Masa     : 9.00ptg-1.00ptg

Tempat  : Pusat Internet Sungai Sireh

Peserta  : Pelajar IPT

Modul    : Platfrom Webex


Tarikh    :  15 Februari 2021

Masa     : 9.00ptg-1.00ptg

Tempat  : Pusat Internet Sungai Sireh

Peserta  : Petugas Pusat Internet

Modul    : Cara menggunakan SPATKPM