Nama : Muhamad Amin bin Ibrahim
Jumlah like FB : 309
Perkara : Cermin Merdeka