T
arikh    
:
 17 Oktober 2021

Masa     : 9.00pg -1.00ptg

Lokasi   : PiK Sungai Sireh

Peserta : 3 orang

 

Tujuan

Pelajar akan mengikuti kelas mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pelajar akan diberi link daripada petugas untuk mengikuti kelas ini. Nota juga akan diberikan kepada pelajar yang mengikuti tuisyen ini dan guru akan berpandukan nota yang diberi.

 
Aktiviti

Pelajar dibekalkan dengan nota mengikut matapelajaran yang diambil. Guru mengajar dengan jelas menggunakan google meet.

Gambar disini