T
arikh    
:
13 Mac 2021

Masa     : 9.00ptg -1.00ptg

Lokasi   : Pik Sungai Sireh

Peserta : 29 orang

 

Tujuan

Peserta yang menghadiri kelas online ini adalah seramai 29orang. Kelas in bertujuan dalam pengurusan storyboard untuk menghasilkan sesebuah video pendek. Peserta juga menggunakan keadah dari perbincangan dengan client sehingga proses editing video.


Aktiviti

Peserta diberi latihan dalam mengedit video ini. Slide digunakan oleh pengajar dalam kelas ini.


Gambar disini

 

 


T
arikh    
:
3 Mac 2021

Masa     : 9.00ptg -1.00ptg

Lokasi   : Aplikasi Webex

Peserta : 1 orang

 

Tujuan

Kelas ini telah memberi peluang kepada pelajar menggunakan platfrom webex dengan lebih mudah. Pelajar perlu mendaftarkan diri dalam website webex. 

Aktiviti

Pelajar masukkan username dan katalaluan di platform webex. Sebelum itu pelajar perlu membuat pengesahan di dalam emel.

 

Gambar disini


T
arikh    
:
15 Februari2021

Masa     : 9.00ptg -1.00ptg

Lokasi   : Pusat Internet Sg Sireh

Peserta : 3 orang

 

Tujuan

Umum mengetahui semua ibubapa perlu mengemaskini data anak-anak sekolah rendah dan sekolah menengah di laman web public.moe.gov.my. 

Aktiviti

Untuk mengemaskini data pelajar ibubapa perlu daftar masuk terlebih dahulu. Ia perlu masukkan nama penuh, no kad pengenalan, no telefon dan emel dan kataluan. Selepas itu, ibubapa perlu logmasuk menggunakan no kad pengenalan dan katalulan yang telah didaftarkan tadi. Kemudian perlu lengkapkan profil anak, alamat ibubapa, maklumat ibubapa, membuat pengesahan pelajar dan cetak borang sekiranya perlu.

 

Gambar di sini


T
arikh    
:
18 Februari 2021

Masa     : 9.00ptg -1.00ptg

Lokasi   : Pusat Internet Sg Sireh

Peserta : 5 orang

 

Tujuan

 Kelas ini terdiri daripada 5 orang pelajar. Mereka menggunakan platfrom google untuk membuat latihan yang diberikan. Platform ini memudahkan kerja dalam mencari bahan-bahan yang diperlukan.


Aktiviti

Peserta diberi latihan berdasarkan keperluan harian yang digunakan dalam membuat latihan. Ia menggunakan google dalam memncari maklumat yang mudah dan tepat.

 

Gambar disini


T
arikh    
:
6 Februari2021

Masa     : 9.00ptg -1.00ptg

Lokasi   : Pusat Internet Sg Sireh

Peserta : 10 orang

 

Tujuan

Kelas ini terdiri daripada petugas dan orang awam bagi menerangkan peranan pusat internet dalam aktiviti akan datang. Perbincangan melalui media sosial seperti di google meet adalah satu medium baru di masa kini sangat mudah. Perbincangan ini tidak perlu berdepan cuma menggunakan video dapat berjumpa dengan rakan-rakan.

 
Aktiviti

Kelas ini membincangkan mengenai aktiviti yang akan dijalan di pusat internet. Platform yang digunakan adalah google meet. 

 

 Gambar di sini

 

Sub-kategori