T
arikh    : 
22 Disember2020

Masa     : 9.00ptg -1.00ptg

Lokasi   : Aplikasi Dashboard Komuniti

Peserta : 1 orang

 

Tujuan
Peserta yang terdiri daripada  wanita yang ingin mengetahui kegunaan dashboard komuniti. Dashboard komuniti ini terdapat 5 jenis kategori seperti Myhealth, Myshop, Mykomuniti, Myplace dan Mysoal. Umum mengetahui dashboard komuniti ini boleh di muatturun melalui telefon masing-masing bagi memudahkan pelanggan dalam aktiviti seharian.

Aktiviti

Petugas menerangkan kegunaan 5 kategori ini dengan lebih dekat lagi. Peserta boleh membuat aduan di mykomuniti yang terdapat di dashboard komuniti. Peserta juga boleh melihat pelbagai maklumat yang terdapat di dalam mykomuniti. Myshop adalah ruang untuk pengguna berniaga secara alam maya. Peserta boleh masukkan gambar produk didalam myshop dan mempromosikan barang dengan mudah. Myhealth adalah sebuah aplikasi yang mudah dimana peserta boleh melihat sendiri rekod kesihatan yang telah dilakukan di Pusat Internet.

 


T
arikh    : 
22 Disember2020

Masa     : 9.00ptg -1.00ptg

Lokasi   : Website WIX

Peserta : 1 orang

 

Tujuan

Website Wix adalah satu aplikasi yang mudah digunaka. Ia mempunyai antaramuka yang fleksibel dalam merangka laman web sendiri. Ia mudah digunakan kepada mereka yang ingin mencuba website yang baru.

Aktiviti

Petugas memberi tunjuk ajar kepada peserta membelajari membuat website menggunakan Wix. Petugas menerangkan bagaimana untuk merangka antaramuka yang mudah dan padat. Laman web ini juga mempunyai butang tool seperti page, balckground, add, theme manager dan banyak lagi.


T
arikh    
14 Disember 2020

Masa     : 9.00ptg -1.00ptg

Lokasi   : Online Google Form

Peserta : 36 orang

 

Tujuan

Pusat Internet Sungai Sireh telah mengadakan aktiviti secara atas talian sepanjang Covid-19. Ini adalah inisiatif baru bagi memudahkan peserta mengikuti aktiviti yang dijalankan oleh petugas. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada peserta mengenai kelas dan soalan-soalan yang sediakan. Kelas secara atas talian ini sangat mudah digunakan bagi peserta yang sentiasa ada dirumah, mereka tidak perlu ke Pusat Internet. Kelas ini mempunyai 10 slot terkumpul sepanjang bulan November hingga Disember.


Aktiviti

Peserta perlu menjawab semua soalan yang terdapat di dalam google form. Setiap slot mempunyai 10 soalan mudah beserta penerangan mengenai setiap tajuk yang di sampaikan. Peserta perlu menjawab soalan terkumpul dari slot 1 hingga slot 10. Soalan-soalan yang di berikan berdasarkan perkembangan terkini. Sehingga penghujung Disember peserta yang berjaya menjawab soalan dengan betul, akan diberi hadiah sebagai kenangan.


T
arikh    :
23 Disember 2020

Masa     : 9.00ptg -1.00ptg

Lokasi   : Online Google Form

Peserta : 40 orang

 

Tujuan

Pusat Internet Sungai Sireh telah mengadakan aktiviti secara atas talian sepanjang Covid-19. Ini adalah inisiatif baru bagi memudahkan peserta mengikuti aktiviti yang dijalankan oleh petugas. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada peserta mengenai kelas dan soalan-soalan yang sediakan. Kelas secara atas talian ini sangat mudah digunakan bagi peserta yang sentiasa ada dirumah, mereka tidak perlu ke Pusat Internet. Kelas ini mempunyai 10 slot terkumpul sepanjang bulan November hingga Disember.


Aktiviti

Peserta perlu menjawab semua soalan yang terdapat di dalam google form. Setiap slot mempunyai 10 soalan mudah beserta penerangan mengenai setiap tajuk yang di sampaikan. Peserta perlu menjawab soalan terkumpul dari slot 1 hingga slot 10. Soalan-soalan yang di berikan berdasarkan perkembangan terkini. Sehingga penghujung Disember peserta yang berjaya menjawab soalan dengan betul, akan diberi hadiah sebagai kenangan.

 


T
arikh    
:
7 Disember 2020

Masa     : 9.00ptg -1.00ptg

Lokasi   : Online Google Form

Peserta : 35 orang

 

Tujuan

Pusat Internet Sungai Sireh telah mengadakan aktiviti secara atas talian sepanjang Covid-19. Ini adalah inisiatif baru bagi memudahkan peserta mengikuti aktiviti yang dijalankan oleh petugas. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada peserta mengenai kelas dan soalan-soalan yang sediakan. Kelas secara atas talian ini sangat mudah digunakan bagi peserta yang sentiasa ada dirumah, mereka tidak perlu ke Pusat Internet. Kelas ini mempunyai 10 slot terkumpul sepanjang bulan November hingga Disember.


Aktiviti

Peserta perlu menjawab semua soalan yang terdapat di dalam google form. Setiap slot mempunyai 10 soalan mudah beserta penerangan mengenai setiap tajuk yang di sampaikan. Peserta perlu menjawab soalan terkumpul dari slot 1 hingga slot 10. Soalan-soalan yang di berikan berdasarkan perkembangan terkini. Sehingga penghujung Disember peserta yang berjaya menjawab soalan dengan betul, akan diberi hadiah sebagai kenangan.

Sub-kategori